Kinestetisk inlärning - irreproductive.foann.site

2221

Visuell lärstil Lärstilar

Det finns tre olika lärstilar: -visuell lärstil (se och läsa ) - auditiv lärstil (lyssna) - kinestetisk lärstil (göra och känna) Det var jätteintressant att testa sig . Resultatet av testet har visat för mig att jag… Bilder (Visuell), A= Ljud (Auditiv), K= Känslor (Kinestetisk och/eller taktil). Resultatet av lärstilarna visade att sju personer var visuella, 13 personer var auditiva och 15 personer kinestetiska och/eller taktila. Lärstilarna förekom både renodlat och i kombination med en eller två stilar. Den vanligaste kombinationen var auditiv i lärstil och användandet av visuella illustrationer i psykologiundervisningen. Resultaten innebär utmaningar för både lärare, elever och personer som arbe-tar med att ta fram läromedel, kring hur man kan använda visuella illustrat-ioner och minnestestning i undervisning och lärande.

  1. Nervus ischiadicus plexus lumbalis
  2. Oxygenol angry birds

Med Videomaten, som förvisso i huvudsak är till för att spela in videomeddelanden, så kan man även spela in endast ljud om man så önskar och avstå från att använda webbkamera. Under arbetets gång har så kallade deltagande observationer genomförts. Arbetet har visat hur undervisning kan individan. - passas genom att utgå från olika lärstilar. Eleverna har blivit medvetna om att det finns olika sätt att lära sig nya saker och de har börjat reflektera över sitt eget sätt att lära.

För att resultatet ska bli positivt måste personerna prestera bäst med den egna lärstilen. De som anser sig föredra att lära sig visuellt måste få bäst resultat när de använder en visuell lärstil, och så vidare. Lärstilar är bra att ha då det är det sättet du demonstrerar och hur dina utövare lär sig.

Auditiv Lärstil Information

Svara på frågorna genom att rangordna med en … Postadress Högskolan i Borås 501 90 Borås. Besöksadress Allégatan 1 (reception) Telefon 033-435 40 00 Visuell lärstil . Visuell lärstil innebär att man lär bäst genom att läsa, skriva, se bilder, filmer och ta till sig information via t.ex.

Visuell lärstil Lärstilar

lärstilar är för att jag själv erfarit ett gott exempel på . alternativt förhörssätt när jag under min egen skoltid, Visuell Auditiv. Taktil lärstilar: auditiv, kinestetisk och visuell.

Visuell lärstil

- Använd tankekartor. - Konstruera spel av olika slag. - Ordna din arbetsplats med möbler och färger som du tycker om. - Använd datorn. - Skriv av sådant läraren skriver på tavlan.
Hur lång tid att få f-skattsedel

Här nedan är det sexton olika situationer beskrivna. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Det handlar om visuell lärstil, du lär dig lättast med synsinnet, auditiv lärstil, du lär dig genom att lyssna och prata själv, taktil lärstil, du lär dig genom att aktivera känselsinnet, kinestetisk lärstil, … visuell lärstil. Jag har dock även träffat elever som varken finner bilder motiverande, lustfyllda eller lärorika. Alla elever lär sig olika och det brukar därför talas om fyra olika lärstilar; visuellt, auditivt, taktilt och kinestetiskt lärande. I min studie inkluderas framförallt den visuella lärstilen. tre olika sätt att ta emot ny information på, vilka är visuellt, auditivt och kinestetiskt/taktilt inlärningssätt.

- Ordna din arbetsplats med möbler och färger som du tycker om. - Använd datorn. - Skriv av sådant läraren skriver på tavlan. - Läs högt för dig själv. Visuell. Ogillar jag att lyssna för länge. Använder jag ibland utryck som; Låt mig se… Som jag ser det… Det ser ut som… Min syn på saken… Jag har bilden klart för mig… Ah, nu gick det upp ett ljus… Auditiv.
Fritidspedagog utbildning 2021

Visuell lärstil

Du följer med vad som händer i världen genom att tidningen eller titta på A) Läsa tidningar B) Lyssna på radio C) Snabbt bläddra i nyheterna några minuter 2. Du kommunicerar helst genom att med människor Vi tittar på en rad scenarion med utgångspunkt från tillgänglighet till studier och vilka verktyg som kan bidra till bra distansstudier, hög tillgänglighet och passa olika lärstilar. Allt på denna webbresurs är gjort med de verktyg som beskrivs under de olika sidorna med webbkamera, mikrofon, publiceringsverktyget WordPress och Videomaten för att nämna några. Det finns äldre forskning som talar för att vi människor har olika lärstilar och att vissa av oss är till exempel visuella inlärare medan andra är auditiva inlärare. Enligt dubbelkodningsteorin inom den kognitiva psykologin ska vi dock ge alla studenter en relevant bild och relevant verbal information som kompletterar den, samt uppmuntra studenterna att integrera båda framställningarna.

av P Rum · 2019 — Studier som fokuserar på lärstil menar dessutom att vissa elever gynnas mer än andra av användandet av visuella illustrationer och att  -visuell lärstil (se och läsa ). – auditiv lärstil (lyssna). – kinestetisk lärstil (göra om omgivningen .
Förfallen skuld


Auditiv Lärstil Information

21 feb 2011 Om det är via hörseln har du en auditiv lärstil, genom synen visuell, genom händerna taktil, genom att göra/uppleva själv kinestetisk. – Man kan  29 jan 2018 Jag ska förklara vad som behövs för två möjliga lärstilar: auditiv och visuell inlärare, men du kan välja vilken teori du vill (Kolk, Felder-Silverman  12 nov 2020 Det handlar om visuell lärstil, du lär dig lättast med synsinnet, auditiv lärstil, du lär dig genom att lyssna och prata själv, taktil lärstil, du lär dig  26 jan 2015 Man kan dela in lärandet i tre huvudkategorier: Visuellt, Auditivt och För att ta reda på vilken lärstil som passar just dig bäst gå in på  15 aug 2019 Vad är den visuella inlärningsstilen? Läs här för scoop nästan fotografiskt minne? Du kanske är en av de personer med visuell inlärningsstil.