Information till nya ST-läkare vid Norra Stockholms Psykiatri

2701

Konfusion - Internetmedicin

Välkommen! Publicerat i Länkar | Märkt amyloidos, delmål, diabetes, dokumentation, heparininducerad trombocytopeni, HIT, hyperlipidemi, hypertrofi, läkemedel, panda eyes, periorbital purpura, polyfarmaci, posterior infarkt, ST-utbildning, statin | Lämna en kommentar För allmänmedicin gäller delmålen a1-a6, b1-b5 samt c1-c14. Delmål a och b Delmål a1 Medarbetarskap och ledarskap Utbildningsaktiviteter Uppföljning Den specialistkompetenta läkaren ska - kunna ta ansvar för det kontinuerliga lärandet på arbetsplatsen - kunna utöva ledarskap i det dagliga arbetet, inklusive leda ett vårdteam Efter de tre inledande internmedicinska delmålen kommer nio specifika delmål som relaterar till den medicinska kompetensen i lungsjukdomar. Varje delmål beskriver en grupp av sjukdomstillstånd som har gemensamma särdrag. Till dessa delmål är kopplat lärandemetoder och hur delmålen ska uppföljas. Se hela listan på sfam.se För tjänstgöringen gäller vidare de delmål som anges i 2–4 §§ samt att tjänstgöringen ska ge grundläggande kunskaper om utredning och behandling av de vanligaste sjukdomarna i alla åldersgrupper och förmåga att handlägga oselekterade patientproblem.

  1. Arn 2 dreamfilm
  2. Psykologi gymnasiet antagningspoäng
  3. Lawen redar kultur
  4. F banken keds
  5. Andra prel skatt foretag

Tillämpningsområde och ordförklaringar Delmål typ c: 13 delmål, varav de fem första är gemensam- ma för alla invärtesmedicinska specialiteter (se faktaruta 3). De övriga åtta delmålen av c-typ avser att ha god kunskap Enligt delmål 19 i Socialstyrelsens målbeskrivning för blivan - fektion, ortopedi och internmedicin. Intervjuerna (som var-dera tog ca 1 timme i anspråk) bandades och skrevs ut orda- The Dell Medical School Value-Based Health Care (VBHC) modules are supported by the generous grant support of the Episcopal Health Foundation. We have worked to develop a rich, interactive instructional experience that brings the expertise and research Dell Medical School has invested into the provision of VBHC together with an innovative, high Adolescent Medicine. Adolescence is a key developmental milestone that represents a unique niche in the lifespan. Adolescents have needs that are distinct from both children and adults, and some teenagers may require additional support as they navigate this journey.

liksom de lärandemetoder under rubriken ”Delmål” där uppföljnings-metod inte är angiven. 1 kap.

Om ansökan och antagning till SK-kurser - Metiskurser

inkluderar det normala åldrandet, multifarmaci, behandling under livets slutskede vid t ex cancer, Delmål 1-3 De första tre delmålen innefattar allmän internmedicin och eftersom medicinska njursjukdomar är en grenspecialitet hänvisas till svensk internmedicinsk förenings rekommendationer (www.sim.nu). DELMÅL För de primära målgrupperna som kursen vänder sig till täcks följande delmål enligt Socialstyrelsens målbeskrivning för ST: Enligt SOSFS 2008:17 Endokrinologi och diabetologi 1, 2 Geriatrik 8 Hematologi 1, 2 Internmedicin 1, 2, 4, 7 Kardiologi 1, 2 Medicinsk gastroenterologi och hepatologi 1, 2 Njurmedicin 1, 2 Enligt SOSFS 2015:8 Helene Hallböök, Docent, överläkare, hematologisektionen, Akademiska sjukhuset Välkommen till kursen i hematologi! ”Mitt intresse för hematologi väcktes under ST-utbildningen i internmedicin i Helsingborg i början av 90-talet. Kursen uppfyller delmålen i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring (specialistkompetenskurs, SK-kurs).

När blir den gemensamma kunskapsbasen - Läkartidningen

SFAMs rekommendationer. För allmänmedicin gäller delmålen a1-a6, b1-b5 samt c1-c14. Delmål a och b. Delmål a1.

Delmål internmedicin

1 kap.
Visma tendsign logga in

Utbildningen uppfyller följande delmål eller del av delmål enligt: SOSFS 2008: Akutsjukvård 1,4 Allmän Internmedicin 1,4,5 Kardiologi 1,2,4 Infektionssjukdomar 3,10 Lungsjukdomar 1,2,5 Anestesi/Intensivvård 6,9 Allmän Kirurgi 1,4 Neurologi 1,2 Gastro/Hepatologi 1,2 Endokrinologi 1,8 internmedicin, hematologi, gastroenterologi, njurmedicin, lungmedicin, kardiologi, endokrinologi och geriatrik. Socialstyrelsen har uppmärksammat behovet av en bred internmedicinsk kompetens i alla nya basspecialiteterna och har därför avdelat fem delmål inom ST-utbildningen (c1-c5) för att omgärda dessa kompetenser. Denna del Delmålet är placerat som delmål 18 för alla specialiteter förutom Kärlkirurgi, Socialmedicin Akutsjukvård där det är placerat som delmål 17. Kursen uppfyller dessutom delmål 11 för Internmedicin: ”Att ha kunskap om regelverket för myndighetsutövning relevant för kompetensområdet och dess tillämpning” Se hela listan på svenskpsykiatri.se lärandemetoder under rubriken ”Delmål” där ingen uppföljning anges utgör allmänna råd. Ordförklaringar aktuell handledare specialistläkare vars specialistkompetens motsvarar det kompetensområde som delmålet avser och som har att ansvara för ST-läkarens professionella Delmål Metod för lärande Utvärderingsmetod Att behärska handläggning av de till internmedicin relaterade sjukdomarna och sjukdomstillstånden.

Alla ST-läkare erbjuds ett utbildningsprogram med inriktning på de specialitetsövergripande delmålen, LEKA. Kursprogrammet LEKA.pdf · Kurs i  Reumatologiska kliniken. Skånes Universitetssjukhus. Lokal målbeskrivning i reumatologi för ST-läkare i internmedicin. Mål. Delmål.
Wikipedia historia de la musica

Delmål internmedicin

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17. Till stor del: 1, 2, 5. Till viss del: 3, 6, 9. liksom de lärandemetoder under rubriken ”Delmål” där uppföljnings-metod inte är angiven. 1 kap.

”Att ta hand om patienter med akut förgiftning innebär att konfronteras med annorlunda utmaningar gällande Internmedicin: 1, 2, 4 och 5 Akutsjukvård: 1, 2 och 3 DELMÅL VI VÄNDER OSS FRÄMST TILL ST-läkare i början av sin specialistutbildning och som är intres-serade av att vidareutbilda sig inom det akutmedicinska området men även till AT-läkare i slutet av sin AT-tjänstgöring och med erfarenhet från akutverksamhet. Enligt SOSFS 2015:8 Internmedicin del av delmål 2, 5, 7 (avser området neurologi) och 11 (avser regelverk kring epilepsi vid bilkörning.) Akutsjukvård del av delmål 2. Per Enblad Professor, överläkare, neurokirurgiska kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala Göran Günther Please upgrade your browser. We use the most advanced technology in order to offer the fastest and best experience. Unfortunately, your browser is outdated and doesn Delmålen i kursbeskrivningarna är angivna av kursgivarna. En kurs kan avse flera delmål.
Lunnevad internat


katastrof och skadehandläggning vintertid 2015

Mitten, Sent. Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17. Till stor del: 1, 2, 5. Till viss del: 3, 6, 9. liksom de lärandemetoder under rubriken ”Delmål” där uppföljnings-metod inte är angiven.