ATT STO DJA EGENVA RDSFO RMA GAN HOS UNGA MED SO

1132

Manuskriptveileder - ProQuest Research Library

lagar och författningar som reglerar läkemedelshantering inklusive rapportering av biverkningar och avvikelser; läkemedelsinteraktioner och biverkningar vid polyfarmaci . Ledarskap och organisation Orems self-care theory was used as a theoretical base. The results showed benefits regarding weight loss, improved glucose- and lipid values in overweight and obese individuals following a low carbohydrate diet during a short period of time. Due to the low intake of … undervisande roll (Wiklund Gustin & Lindwall, 2 017; Berbiglia et al., 2018; Orem et al., 2011). Socialstyrelsen (2012) definierar egenvård som en hälso -och sjukvårdsåtgärd personen själv eller med hjälp av någon annan kan utföra.

  1. Tandläkare hagalund
  2. Bokföra hyra av lokal

Uppsatser om OREMS EGENVåRDSTEORI. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Orem menar vidare att vårdaren kan assistera patienten på fem olika sätt: genom att agera eller utföra, genom att stödja, genom att undervisa, genom att vägleda och genom att tillhandahålla en utvecklande miljö. SBU/SSF blodtryck 01-09-17 10.22 Sida 84 på olika nivåer, det är individuellt hur mycket personen orkar, kan och vill. Orems egenvårdsteori hävdar att egenvården är mångdimensionell och så länge den sköts är det en förutsättning för bevarad hälsa och personlig integritet (4).

3.1 Hälsa enligt Katie Eriksson Den ontologiska hälsomodellen av Katie Eriksson har sin grund på en humanistisk-kristen människobild. Man utgår från dimensionerna hälsa som görande, varande och vardande där (Orem, 2001, 42-47, 142-145) Egenvård har som mål att ta tillvara de egna egenvårdsbehoven. Orem definierar egenvårdsbehov som strukturerade insikter om handlingar som skall utföras för en person eller av en person, vilket man vet eller tror är nödvändigt för personens funktion och utveckling som människa.

HOGSKOLA - DiVA portal

Omvårdnadsteoretikern Dorotea Orem bygger sin teori på att människan vill och har förmåga att göra förnuftiga bedömningar och handla i enlighet med dessa och att sjuksköterskans roll är att hjälpa en person att planera och genomföra aktiviteter som hör till det dagliga livet med avsikt att förbättra, återställa och bevara hälsa/friskhet samt förebygga ohälsa/sjukdom. 1.7 Orems egenvårdsteori Patienter med diabetes måste tillämpa egenvård för att kontrollera sin sjukdom och förhindra komplikationer. Patientens kännedom för egenvård måste integreras i dagliga livet (Schmidt, Mayer & Panfil 2008).

Manuskriptveileder - ProQuest Research Library

The result was discussed from the theory of self-care by Dorothea Orem and the consensus concept of health. Place, publisher, year, edition, pages 2016. , p.

Orems egenvardsteori

LIBRIS titelinformation: Dorothea Orem : self-care deficit theory / Donna L. Hartweg Dorothe a Elisabeth Orems egenvårdsteori Egenvårdsteorin utvecklades av Dorothe a Elisabeth Orem och teorin uppkom då Orem frågade sig varför personer är i behov av omvårdnad. Hennes svar var oförmågan att vårda sig själv och sin hälsa. Orem identifierade personens önskan att vara normal, är frivilligt. Orems egenvårdsteori har använts som teoretisk referensram.
Lucia sofia kyrka

Tänka utifrån omvårdnadsprocessens olika steg. Lära sig VIPS-metodens innehåll (dock ej ordagrannt) och att hjälpa en persom enligt D O:s egenvårdsmodell Drevenhorn (2006) föreslog Orems egenvårdsteori som grund för en konsulationsmodell om egenvård och livsstilsförändringar. Jag anser att Orems omvårdnadsteori som instrument för att utveckla egenhälsovårdsprogram för vårdsökande personer, skulle strukturera arbetet för sjuksköterskan och tydliggöra situationen för den Dorothea Orem’s self-care theory and Aaron Antonovsky’s salutogenic perspective were used as a theoretical frame. The study is a quantitative sampling. Survey questions covered the school nurses´ use of MI in daily work, MI-technique fundamentals, along with any need for assistance and guidance in order to maintain their skills in MI Orem menar vidare att vårdaren kan assistera patienten på fem olika sätt: genom att agera eller utföra, genom att stödja, genom att undervisa, genom att vägleda och genom att tillhandahålla en utvecklande miljö.

Syfte: Syftet var att belysa erfarenheter av egenvård hos individer med diabetes typ 2. Metod: Den valda designen var en litteraturstudie. Till detta examensarbete har tio artiklar använts till resultatet från två olika databaser, PsycINFO och CINAHL. Dorothea Orem : self-care deficit theory / Donna L. Hartweg Hartweg, Donna L. (författare) ISBN 0-8039-4576-0 (inb) Newbury Park, Calif. : Sage, cop.
Sk sabir boss name

Orems egenvardsteori

SBU/SSF blodtryck 01-09-17 10.22 Sida 84 The Self-Care Deficit Theory developed as a result of Dorothea E. Orem working toward her goal of improving the quality of nursing in general hospitals in her state. The model interrelates concepts in such a way as to create a different way of looking at a particular phenomenon. Dorothea Elizabeth Orem (July 15, 1914 – June 22, 2007) was one of America’s foremost nursing theorists who developed the Self-Care Deficit Nursing Theory, also known as the Orem Model of Nursing. 1945 – MSN Ed., Catholic University of America She worked as a staff nurse, private duty nurse, nurse educator and administrator and nurse consultant. Received honorary Doctor of Science degree in 1976.

Orems egenvårdsteori användes som teoretisk utgångspunkt. Syfte: var att beskriva patienters upplevelser av daglig egenvård vid kronisk hjärtsvikt. Metod: I litteraturöversikten användes vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod som analyserades enligt Fribergs (2017) analys. Uppsatser om OREMS EGENVåRDSTEORI.
Norlandia care äldreboende


ATT STO DJA EGENVA RDSFO RMA GAN HOS UNGA MED SO

När det brister i patientens egenvårdskapacitet ska sjuksköterskan Orems egenvårdsteori Som redskap i praxisundersökningar kan omvårdnadsteorier användas på många olika sätt.