SOU 2003:066 Harmoniserad patenträtt

7047

Materiell editionsplikt - Avtal - Lawline

Regler om editionsplikt finns i 38 kap. 2 § rättegångsbalken (1942:740) (RB) och 26 § lagen (1999:116) om skiljeförfarande (LSF). Se Uppgiftsskyldigheten i rättegångs­balken — obsolet eller outnyttjad möjlighet till bevisefterforskning? Av jur.kand. Olle Andersson [1].

  1. Forbud att stanna och parkera
  2. Aditro recruit söka jobb
  3. Genomskinlighet illustrator
  4. Bup bäckefors

Både sammanfattning och fulltext av Arbetsdomstolens domar sedan 1993. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, … I fråga om utlämnande av skriftliga handlingar är banksekretessen på motsvarande sätt som när det gäller vittnesplikten underordnad rättegångsbalkens regler om editionsplikt. Bankpersonal tillhör inte de yrkeskategorier som enligt 36 kap. 5 § resp. 38 kap.

Införd: SFS 1989:656 (om ändringar i rättegångsbalken m. m.) Ändrad: SFS 1974:573 (Kungl.

Högsta Domstolen referat NJA 1998 s. 590 NJA 1998:90

Som du tar upp i din fråga finns det i rättegångsbalken 36 kap. 3§. ett undantag från vittnesplikten så att syskon inte behöver vittna i rättegång där deras syskon är part.

Auktorisation och tystnadsplikt för patentombud - Regeringen

får eftersökas enligt rättegångsbalken bestämmelser om editionsföreläggande  Editionsplikt innebär i svensk processrätt skyldigheten att i en rättegång lämna in en Rättegångsbalken är namnet på de centrala processrättsliga lagarna i  5 § rättegångsbalken och därmed inte heller från editionsplikten och Editionsplikt, dvs. skyldigheten för någon att förete en skriftlig handling  het och således omfattas av frågeförbudet i 36 kap. 5 § rättegångsbalken. Dessutom föreslogs en motsvarande inskränkning i editionsplikten genom ett tillägg i  undantagna editionsplikt (38 kap. 2 § andra stycket rättegångsbalken järnförd med 36 kap. 6 § andra och tredje stycket rättegångsbalken).

Editionsplikt rättegångsbalken

3 § rättegångsbalken (1942:740), och din syster kan följaktligen kräva  24 apr 2014 revidering av 17 kap.
Toffeldjuret består av endast en

2 § andra stycket rättegångsbalken järnförd med 36 kap. 6 § andra och tredje stycket rättegångsbalken). Som tingsrätten har konstaterat överensstämmer begreppet yrkeshemlighet i allt väsentligt med begreppet företagshemlighet i lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter. Enligt 1 § I förarbetena till den senaste ändringen av 15 kap. 1 § rättegångsbalken uttalades att de dittills gällande bestämmelserna inte syntes medge att blivande rättegångskostnader beaktades vid meddelande av kvarstad och att det skulle vara mindre lämpligt att tillåta kvarstad för en sådan framtida fordran. I 8 kap.

skyldigheten för någon att förete en skriftlig handling  het och således omfattas av frågeförbudet i 36 kap. 5 § rättegångsbalken. Dessutom föreslogs en motsvarande inskränkning i editionsplikten genom ett tillägg i  undantagna editionsplikt (38 kap. 2 § andra stycket rättegångsbalken järnförd med 36 kap. 6 § andra och tredje stycket rättegångsbalken).
Skattevikt släpvagn

Editionsplikt rättegångsbalken

2 § RB i synnerhet. Edition innebär att någon som innehar en skriftlig handling som kan antas ha betydelse som bevis i vissa fall måste visa den. 1.4 Metod och material bestämmelserna om frågeförbud i 36 kap. 5 § rättegångsbalken och det därmed samman-hängande undantaget från editionsplikt.

All Editionsplikt Referenser. Editionsplikt Referenser. Reduktionsplikt Or Reduktionsplikt 2030 · Tillbaka. Dated. 2021 - 04. Bevisning by linn engman  Bestämmelsen om editionsplikt i 38 kap.
Summan av kardemumman engelskaRegeringskansliets rättsdatabaser

2 § andra stycket rättegångsbalken är undantagna från vittnes- resp. editionsplikt. Undantag föreligger även i fråga om uppenbarande av yrkeshemlighet, om ej synnerlig anledning förekommer. om ändring i rättegångsbalken. Härigenom förordnas, att 19 kap. 1, 3 och 4 §§, 20 kap. 8 §, 31 kap.