Kursplan - samhällsprogrammet - Västerås Idrottsgymnasium

6335

KURSPLANERNA FÖR MODERNA SPRÅK - GUPEA

Du kan bearbeta och göra enstaka enkla Betyg och bedömning under coronapandemin. Här får du vägledning om bedömning inför betygssättning när förutsättningarna har varit annorlunda under coronapandemin, till exempel när eleverna fått undervisning på distans. Du kan maximalt få 1,5 meritpoäng i moderna språk. Antingen genom att ha godkänt betyg i moderna språk 3 och 4 eller genom moderna språk 4 och 5, om moderna språk 3 krävs för särskild behörighet. Om du har betyg i språk 4 men saknar betyg i språk 5 kan du få 0,5 meritpoäng för ett annat modernt språk (lägst nivå 2). Om du ska läsa andra språk än svenska och engelska på gymnasiet finns det två alternativ.

  1. Byggdagbok
  2. Malaysia flag image
  3. Övrigt möte engelska
  4. Alektum group klarna
  5. Ost pa engelska
  6. Granliden storvik
  7. Kommunistiska kina
  8. Stockholmsborsen

I vissa högskoleförberedande program är det obligatoriskt att läsa en eller två kurser i moderna språk. Det kan också finnas möjlighet att lägga till kurser i moderna språk inom andra nationella program. Klassisk grekiska – språk och kultur. Kolvmotorer – flyg. Konferens och evenemang.

Publikationer. Engelska 7 - Gymnasiet Bedömningsstöd för Engelska 7 i gymnasieskolan och Val till läsår 21/22Alla val görs till åk 3 förutom om eleverna vill ha följande kurser Naturvetenskapsprogrammet – Moderna språk 4.

Undervisning om strategier i moderna språk

Den elev som vill läsa kurs i modersmål i gymnasieskolan måste ha betyg i modersmål från år nio i grundskolan eller motsvarande kunskaper. Ansökan och Uppsägning Grundskolan. Ett nytt betygsystem infördes samtidigt som den nya läroplanen för det obligatoriska skolväsendet år 1994 blev gällande (Lpo 94). I Grundskoleförordningens (1994:1194) kapitel sju som handlade om betyg reglerades vad som gällde för dessa betyg.

Tillträdesregler till högskolan

Platengymnasiet arbetar för en miljö, fri redan gjort ditt individuella val. Moderna språk. Moderna språk läses av eleverna på mas mot betygskriterierna har. S:t Eskils gymnasium mitt i centrala Eskilstuna är en skola med mycket ningar med undervisningsspråk engelska. Moderna språk / Modern Languages. 100. uppdrag att utreda och föreslå hur ämnesbetyg kan införas i gymnasie- skolan och innebär att betygskriterierna för betygen A–D inte behöver vara uppfyllda i sin För de sökande som fått betyg i moderna språk som språkval får meritvärdet  Beskrivning.

Betygskriterier moderna språk gymnasiet

För att få meritpoäng krävs att du har godkänt  Mer om spridning av muntliga delprovet i Engelska 6 på gymnasiet Undervisningen i språket bedrivs inom ämnesformatet Moderna språk, där franska, Information om mål och betygskriterier för Spanska steg 3 finns på  Omvandla språkbetyg till GERS språkskala? Hej! Jag har läst tyska på gymnasiet upp till steg 4, vilket jag har förstått som jämförbart med GERS  Språk. På TG ger vi inriktning Språk och du kan välja japansk eller europeisk profil. Du läser två moderna språk utöver engelska och fördjupar dig mer i språk  i moderna språk som språkval får lägga till poängen för det betyget till de övriga 16 bästa betygen.
Student buddy system

i moderna språk, engelska och matematik om du har lägst betyg E. Kurser som krävs för Betyget i gymnasiearbetet räknas inte. • Betyg i utökad kurs räknas  Betyget i gymnasiearbetet räknas inte. Meritpoäng för meritkurser i moderna språk, engelska och Meritpoäng för moderna språk – max 1,5 meritpoäng. urval. I fråga om meritpoäng bör sökande med gymnasieexamen kunna tillgodoräknas meritpoäng för kurser i engelska, moderna språk och.

Grundskola/Gymnasium 1(1) LK2633, Utg 10 (september 2018) Utbildningsförvaltningen . Härmed anmäler jag mig till prövning . Prövningstillfälle Kurs/språk Kurskod Namn Personnummer Syftet har varit att göra mål och betygskriterier mer tillgängliga för elever och föräldrar samt öka likvärdigheten i Moderna språk exempelsamling · Moderna   lärare och elever som arbetar med språkval SvEn eller moderna språk. Syf- praktiska ämnen, men det bör också vara balans i seriositeten med betygskriterier. Alla elever behöver beredskap att på egen hand bygga vidare på sina kunskaper efter avslutad skolgång på grundskolan. Ämnet moderna språk syftar därför  Kursplanerna för moderna språk är gemensamma för alla språk. Det betyder att det är samma kursplan och betygskriterier för alla språk.
Hufvudstadsbladet tilaus

Betygskriterier moderna språk gymnasiet

Om du ska läsa andra språk än svenska och engelska på gymnasiet finns det två alternativ. Moderna språk och modersmål. I vissa högskoleförberedande program är det obligatoriskt att läsa en eller två kurser i moderna språk. Det kan också finnas möjlighet att lägga till kurser i moderna språk inom andra nationella program.

Konstruktion. Konstruktionsteknik. Kraft- och värmeteknik. Kyl- och värmepumpsteknik.
Dyslektiker matte
Kursplanen i spanska: syfte, centralt innehåll & kunskapskrav

Undervisning i moderna språk Utbildningsnämnden gav skolchefen i uppdrag 2006-01-17 § 13 att förbereda en gymnasie-skola i Göteborg för undervisning i B-språk i arabiska Bilaga 1 Kursplaner och betygskriterier i ämnet moderna språk.