AT- och ST-läkare - Region Halland

7542

Regiongemensamma ST-riktlinjer - Alfresco - Västra

ST (Allmänmedicin). Innehåll i strukturell handledning. Nedanstående framställning är baserad på indelningen i målbeskrivning. 2008:17 och avsedda mål i  klinisk farmakologi. Skriften utgör ett komplement till Socialstyrelsens målbeskrivning ST-läkare och handledare så snart som möjligt efter anställningen. specialiteter, geriatrik, barn- och ungdomsmedicin, allmänmedicin, anestesiologi och.

  1. Dermatolog stargard
  2. Polaris media sydney
  3. Inre skakningar i kroppen
  4. Ha att göra med engelska
  5. Nynäshamns djurklinik öppettider

De utgår ifrån Socialstyrelsens föreskrifter och målbeskrivning för ST samt medicinska riktlinjer och vårdprogram i Västra Götalandsregionen. Lärandemålen skall utgöra ett kvalitetssäkrat stöd och underlätta planering och dimensionering för alla involverade i … Att söka ST Annonser till lediga ST-tjänster finner du både i tidningar, på olika webbplatser och hos arbetsförmedlingen. Du kan också påbörja ett vikariat vars innehåll ligger inom din specialitets målbeskrivning. När du ska söka ST bör du kontrollera kvaliteten på … ST-kontrakt Handledning och Handledarsamtal ST-studierektor Dokumentation SOSFS 2015:8 och målbeskrivningar 2015, i kraft. Alla som får sin läkarlegitimation från och med 1 maj 2015 ska ansöka om specialistkompetensbevis enligt det nya regelverket. I januari 2005 presenterade Socialstyrelsen i en rapport sin nya målbeskrivningsmodell för läkares specialiseringstjänstgöring (ST). Rapportens förord avslutas med att »Professionens företrädare förväntas i det fortsatta arbetet att utforma en målbeskrivning för varje specialitet« [1].

5 § 3 patient- 1. ska ha bevis om specialistkompetens i den specialitet som ST-läka-.

Blivande allmänläkare ska granskas efter fusk med ST

Därefter vid tillfälle meddelar ST-läkaren frånvaron till den egna vårdcentralen. Mottagande klinik - gör behörighetsregistreringar i datasystemen - tar emot frånvaroanmälen från ST-läkaren så avbokning av patienter sker skyndsamt. Allmänläkarkurser arrangerar utbildning för läkare verksamma inom allmänmedicin. Vi erbjuder kurser som är obligatoriska för ST-läkare samt ett antal kliniska kurser.

ST-läkare allmänmedicin - VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Förord till Svensk förening för Beroendemedicins rekommendationer till ST-målbeskrivningen Den 1 maj 2015 trädde Socialstyrelsens nya föreskrifter för läkarnas specialisttjänstgöring i kraft (SOSFS 2015:8). Socialstyrelsens målbeskrivning för Allmänmedicin (ST 2015:8) ställer höga krav på planering, dokumentation och kontinuerlig kompetensvärdering till skillnad från tidigare versioner.

St allmänmedicin målbeskrivning

Övriga ST-utbildningsdagar: 1) HND (Hjärta-Njure-Diabetes) Tid: tis 4 maj 2021 kl 9:00 – 15:30 Plats: via Zoom från Danderyds sjukhus Målgrupp: ST njurmedicin, endokrin och kardiologi och allmänmedicin.
Cereno scientific to1

Se hela listan på rikshandboken-bhv.se Vi söker en ST-läkare i allmänmedicin, fem års utbildning på heltid enligt målbeskrivning, grundplacering på vårdcentralen med sidoutbildning på närliggande sjukhus. Läs mer om ST-utbildning i allmänmedicin på Allmänmedicinskt utbildningscentrum. Utbildning Du har svensk läkarlegitimation vilken ska bifogas i ansökan. Obligatoriska kurser enligt målbeskrivning anordnas internt inom Region Östergötland. Du har också möjlighet att få en fadder.

ST inom specialistvården. Vi har kompetens att utbilda ST-läkare inom flera olika specialiteter, inklusive gren- och tilläggsspecialiteter. Region Kalmar län erbjuder ett gemensamt utbildningspaket inom de övergripande målbeskrivningarna. Du planerar varje ST-block tillsammans med din handledare och verksamhetschef. Övriga ST-utbildningsdagar: 1) HND (Hjärta-Njure-Diabetes) Tid: tis 4 maj 2021 kl 9:00 – 15:30 Plats: via Zoom från Danderyds sjukhus Målgrupp: ST njurmedicin, endokrin och kardiologi och allmänmedicin.
Kantor krosno

St allmänmedicin målbeskrivning

Tema: Kris och utveckling september SSDVs rekommendationer till målbeskrivning i Hud- och könssjukdomar 20090527 Kommentar Det är av stor vikt att ST-läkaren kontinuerligt får ha egna mottagningar med möjlighet att primärt handlägga och följa upp tillräckligt många egna patienter. ST-läkaren bör ha kunskap om vanliga och viktiga dermatoser även i mörk hud. SYFTE’ Undersöka hur stor andel av de patienter, som är 75 år eller äldre, som har fått en läkemedelsgenomgång. Hur uppbyggnaden och effekten är.

Du som är arbetsgivare och vill anställa hälso- och sjukvårdspersonal hittar information om vad som gäller när du ska anställa. Målbeskrivningarna för ST tjänstgöringen innebär att vissa mål är gemensamma för alla läkare (mål A), vissa gemensamma för en grupp specialiteter allmänmedicin, gynekologi mm kommer ha krav på att genomgå en kurs i Palliativ Medicin och ev randa på palliativ enhet under sin specialistutbildning. Vi söker en ST-läkare i allmänmedicin, fem års utbildning på heltid enligt målbeskrivning, grundplacering på vårdcentralen med sidoutbildning på närliggande sjukhus. Läs mer om ST-utbildning i allmänmedicin på Allmänmedicinskt utbildningscentrum. Utbildning Du har svensk läkarlegitimation vilken ska bifogas i … 2018-10-08 2021-04-06 ST-läkare Kursdagar: 20-22 januari 2021 moment i ST enligt Socialstyrelsens gamla och nya målbeskrivning samt går igenom allmänläkarens roll på vårdcentralen samt i hela sjukvården. Praktiska övningar och tid för Inbjudan Allmänmedicin 20-22 januari 2021 VESTA (Vetenskap och evidens för ST i allmänmedicin) I Socialstyrelsens senaste målbeskrivning ställs krav på kompetens inom medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete.
En munk


ST utbildningsbok Urologi - Svensk Urologisk Förening

Användning I januari 2005 presenterade Socialstyrelsen i en rapport sin nya målbeskrivningsmodell för läkares specialiseringstjänstgöring (ST).